•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

คำแนะนำสำหรับการรับนิเทศจากเจ้าหน้าที่เขต

วันที่: 28 Oct 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

 
วันนี้ได้เจ้าหน้าที่เขตได้มานิเทศที่บ้าน เป็นการนิเทศในระดับประถมปีที่ 1 เลยเอามาเล่าแนะนำสำหรับบ้านไหนที่ต้องต้อนรับการนิเทศ


powerpoint แผ่นสุดท้าย >_<

Tagged: การทำงานกับเขต, การเขียนรายงานการเรียนรู้, ตัวชี้วัด, นิเทศบ้านเรียน, รายงานประจำปี

Read More