•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เตรียมเด็กให้เดินทางไกลทางจิตวิญญาณ

วันที่: 31 Aug 2014 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

...การศึกษาในสังคมเราต่างเป็นห่วงกังวลกับเด็กมากมาย ครูผู้เป็นห่วง พ่อแม่ที่มีความกลัวย่อมใส่สิ่งต่าง ๆ ลงบนเป้ให้ลูกแบกด้วยเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือเด็กในการเดินทางไกล ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง ใบปริญญา ท้ายที่สุดจุดหนึ่งที่เราต้องทำให้ได้คือการ "วาง" หรือพูดอีกอย่าง คือ อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้อย่างเข้าใจ ยอมรับทั้งสิ่งที่เรียกว่าดีหรือเลว เรียนรู้ด้านลบในใจเพื่อปล่อยจิตภายในด้านที่เราศรัทธาได้เติบโต..Tagged: ควบคุมอารณ์, จิตวิญญาณ, สมดลภายใน, แนะนำหนังสือ

Read More

ถ้าผมแนะนำหนังสือเลี้ยงลูกได้เพียงหนึ่งเล่มผมจะแนะนำหนังสือสองเล่มนี้

วันที่: 07 Mar 2014 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

เรื่องมีอยู่ว่า ระหว่างที่อ่านหนังสือ พ่อแม่เต๋าเต๋อจิง ผมเกิดความคิดในหัวว่าหนังสือเล่มนี้ดีจริง ๆ  ถ้าแนะนำหนังสือเลี้ยงลูกได้เล่มเดียวจะแนะนำเล่มนี้ สักพักสมองก็คิดต่อว่าจริงหรือพอแล้วหรือ.......คำตอบก็คือไม่น่าจะพอนะ ทำให้ได้มาอีกเล่มหนึ่งคือ “How To Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk“ (ต่อไปขอเรียกว่า How To Talk So Kids Will Listen)

    

Tagged: การสื่อสาร, คู่มือโฮมสคูล, หนังสือ, เต๋า, แนะนำหนังสือ

Read More

คู่มือเลี้ยงลูกที่ไม่มีใครแนะนำ

วันที่: 11 Oct 2013 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

เมื่อนึกถึงหนังสือที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก หรือคู่มือเลี้ยงเด็กเรามักจะนึกถึงหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก พัฒนาการเด็ก คู่มือต่าง ๆ นานา ที่มีคำว่า “เด็ก” หรือ “ลูก” แต่ผมคิดว่าหนังสือบางประเภทเป็นคู่มือเลี้ยงลูกชั้นดีที่เรามักนึกไม่ถึง

Tagged: คุ่มือเลี้ยงลูก, หนังสือ, แนะนำหนังสือ

Read More