08/06 การปลูกแคนตัส
ความสนใจ-การลงมือทำ-การดูแล-การต่อยอด

08/06เรียนรู้การปลูกกระบองเพชร การชำหน่อ การเพาะเมล็ด และการดูแล รดน้ำ ในทุกๆวัน

by สุวิมล ล้อมธรรมพินิจ on Jun 17, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page