กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการใช้ภาษา

การดูหนัง เป็น 1 ในการเรียนรู้ของบ้านนี้

ส่วนใหญ่ศีลดูเรื่องเดิมซ้ำๆ ที่เคยดูแล้ว

ตอนเด็กดูเพื่อความเพลิดเพลิน แต่พอโตมาระดับนี้ เราเพิ่มเรื่องราวให้เขาคิดมากขึ้น

จบเรื่องนี้เราจะเขียนสิเคราะห์ ไม่ต้องกังวลว่า เรื่องจะยาก ก็แค่คำถาม "ถ้าลูกเป็นคนนี้ ลูกจะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้"

หัดทบทวนตัวเอง หัดวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลอื่น ชอบไม่ชอบอย่างไร เราคุยกันได้ และแก้ปัญหาร่วมกันึ

by Preeyada on May 25, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page