บ้านเรียน บันทึกเด็กไม่ชอบเขียน เมื่อไปเรียนรู้ที่ชุมพร