ไปสถานธรรม
กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม
.. วันนี้พี่โฟกัสตื่นแต่เช้าแต่งตัวทานข้าว เพราะวาทางครอบครัวจะพาลูกๆไปสถานธรรมเพื่อร่วมกิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยะธรรม และให้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์โดยการช่วยกันทำความสะอาดสถานธรรม