อริยะปั่นจักรยานร่วมกับคณะนายอำเภอพร้าวที่สวนลมเจย
วันนี้ช่วงเย็นกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรมีกิจกรรมนอกสถานที่

อริยะปั่นจักรยานร่วมกับคณะท่านนายอำเภอพร้าวที่สวนลมเจย