ฝึกวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ำมัน
เรียนรู้กิจกรรมศิลปะตามจินตนาการ
วันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่โฟกัสฝึกวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ำมันกับคุณพ่อ
ดูความเหมือนที่แตกต่างระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์