พี่โฟกัสฝึกคัดเลข
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้มีกิจกรรมฝึกคัดเลข1-10 โดยฝึกเขียนตามรอยและฝึกนับเลข 1-10 ซึ่งกิจกรรมวันนี้ผ่านไปด้วยดี พี่โฟกัสสามารถเขียนได้ตามเป้าที่กำหนด เป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ จากการฝึกเขียน ฝึกสมาธิ พัฒนาสมองและสติปัญญาของเด็ก