งานบ้านงานครัว​ กับการเรียนรู้ทักษะ ยิ่ง​โต​ ยิ่งชอบช่วยเหล

งานบ้านงานครัว​ กับการเรียนรู้ทักษะ

ยิ่ง​โต​ ยิ่งชอบช่วยเหลือ​ ฝึกหัดวันล่ะเล็กน้อย​ อาจยังช่วยได้ไม่ดีมากนัก​ แต่ต้องพยายามฝึกต่อไป