ไปดูเมืองเก่าที่วัดราชบูรณะ อยุธยา
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
หลังจากที่ไปแข่งขาไถชิงถ้วยพระเทพฯ เสร็จมีเวลาเลยพาต้นปุณณ์มาเที่ยวที่วัดราชบูรณะ มาดูเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์กัน เริ่มจากเดินไปซื้อบัตรเข้าชม ต้นปุณณ์สงสัยว่าที่ป้ายเค้าเขียนห้ามว่าอะไรบ้าง เช่นห้ามยืนบนกำแพง ห้ามยืนบนเจดีย์ ห้ามยืนบนพระพุทธรูป ห้ามยืนบนแท่นต่างๆ และห้ามยืนบนพระปาง และพาไปดูการจำลองเมืองที่คาดว่าเมื่อก่อนน่าจะเป็นแบบนั้น ภายในยังมีพระพุทธรูปที่ผุพังไปตามกาลเวลา และถูกทำลายโดยการตัดเศียร และพาต้นปุณณ์เดินขึ้นไปดูบนยอดของพระปราง
เป้าหมาย : ได้รู้จักเมืองเก่า
 
สิ่งที่ได้
  1. ได้กล้ามเนือมัดใหญ่
  2. ได้รู้จักว่าเจดีย์กับพระปรางต่างกันอย่างไร
  3. รู้จักปฏิบัตินามกฏที่แต่ละสถานที่กำหนดให้
  4. ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี
  5. รู้จักตั้งคำถาม และคิดตาม
  6. รู้จักระมัดระวังตัวเองไม่เกิดอันตราย
  7. ฝึกความอดทน