เที่ยววัดใหญ่ชัยมงคล
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ไปไหว้พระ เดินชมวัด เดินดูสถานปฏิมากรรมภายในวัดใหญ่ชัยมงคล และปิดท้ายด้วยพาเดอนขี้นไปบนยอดพระปรางเพื่อดูใจกลางของพระปรางที่เมื่อก่อนคนโบราณได้ใส่ของมีค่า ไว้ในนั้น
เป้าหมาย : เดินชมวัด
สิ่งที่ได้ 
  1. ได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
  2. กระตุ้นความอยากรู้
  3. ฝึกการตั้งคำถาม เปิดโอกาสให้ได้ซักถาม
  4. รู้จักสำรวมเมื่ออยู่ในวัด
  5. รู้จักรักษาความสะอาด
  6. รู้จักเข้าแถวต่อคิว 
  7. ระมัดระวังเมื่ออยู่นอกบ้าน
  8. ระมัดระวังคนแปลกหน้า 
  9. รู้จักการปฏิบัติตามแบบชาวพุทธที่ดี (ไหว้เมื่อเห็นพระ เป็นต้น)