น้องเบนดูงาน ที่สหกรณ์นิคมพร้าว
วันนี้ดูงานเรียนรู้นอกสถานที่
ออกบู๊ทขายผลผลิตกับครอบครัว
และกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
ได้เรียนรู้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร
และการตลาด
 
 

by แหวนทอง on Jul 20, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page