คณะท่านนายอำเภอปั่นดูงานสวนลมเจย
เด็กๆบ้านเรียนทักข์อิทธิพรมาร่วมกิจกรรม ที่บ้านเรียนสวนลมเจย กับคณะท่านนายอำเภอ
เด็กๆได้ร่วมปั่น และพูดคุยกับผู้ใหญ่
เรียนรู้เรื่องสังคม