เรียนรู้คณิตศาสตร์
วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้การนับภาพแล้วเขียนเป็นเลขอารบิคและเลขไทย