เรื่องเล่าศาสดาสุไลมาน
Prophet Sulaiman story.
อะลีอยากเรียนภาษาสัตว์​ เลยบอกเด็กๆว่านบีสุไลมานพูดกับสัตว์ได้ แต่แม่จำเรื่องไม่ได้
เลยvideo call หาอาบ๊ะ(พ่อ)ให้เล่าเรื่องนบีสุไลมานให้ฟัง