book : เทพารักษ์กับคนตัดไม้
อ่านเรื่องเทพารักษ์​กับคนตัดไม้ให้ลูกฟัง
อ่านจบอะลีถามว่า​ ขวานเงินขวานทองมันดีกว่าขวานเหล็กยังไง​ มันเบากว่าหรอ​ ตัดไม้ได้ดีกว่าหรอ??
ถ้าลูกได้ขวานเงินทอง​ ลูกจะเอาไปทำอะไร?
เอาไปขายแล้วเอาเงินมาลงทุนดีมั้ย

by Ali Bros Stories on Aug 04, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page