ดนตรีที่พัฒนาขึ้น
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เล่นไปพร้อมกับเรียนรู้โน๊ต
ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ กับคลาสดนตรี ฝึกอ่านตัวโน๊ตกันแล้ว ระหว่างเรียนครูพลอยก็มีกิจกรรมเข้าจังหวะอยู่เสมอ อคินเรียนไป เล่นไป ไม่เบื่อเลย C D E F มือขวาได้แล้ว