โยงเส้นจับคู่ภาพระบาย
ไอคิวเด็ก
"วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้ทำแบบทดสอบไอคิวเด็ก" โดยให้โยงเส้นจบคู่ที่สัมพันธ์กัน ล้วก็ระบายสีค่ะ