โยงเส้นจับคู่ภาพระบาย
ไอคิวเด็ก
"วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้ทำแบบทดสอบไอคิวเด็ก" โดยให้โยงเส้นจบคู่ที่สัมพันธ์กัน ล้วก็ระบายสี โดยสร้างสรรค์ภาพด้วยสีเทียน ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิและฝึกฝนพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสติปัญญาอีกด้วย