เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
พี่โฟกัสมีนัดกับครูC.Jทุกวันศุกร์ เวลา12.00น.ซึ่งจะตรงกับเวลา9.00น.ของประเทศดูไบ
วันนี้เรียนรู้การออกเสียงและคำศัพย์ภาษาอังกฤษในกลุ่มตัว P เด็กๆสนุกในการเรียนรู้มากๆ ซึ่งพี่โฟกัสและเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มRissing stars classค่ะ