' ยุงลาย : วายร้ายใกล้ตัว' 🦟
ยุงลายพบบ่อยช่วงหน้าฝน อากาศชื้นๆแบบช่วงนี้ ยุงชอบวางไข่ตามแหล่งน้ำขัง และออกหากินตอนกลางวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก วันนี้ทิโมธีเลยได้เรียนรู้เรื่อง #วงจรชีวิตยุงลาย การป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ครับ
.
เรียนรู้เสร็จ เราก็ทำกิจกรรมวาดรูป 'วงจรชีวิตยุงลาย' และทิโมธีวาดรูปยุงกำลังดูดเลือดที่แขน(มีเส้นเลือด) (และยุงยกนิ้วโป้งว่า 'เยี่ยมๆเลือดอร่อยจริงๆ'ด้วย ) ต่อด้วยฝึกเขียนคำภาษาไทยอธิบายรูปโดยหม่ามี้สะกดให้ทีละตัว และทิโมธีก็สะกดออกเสียงตามด้วยครับ
.
.
🦟 ฝึกสติปัญญาและความเข้าใจ รู้จักสังเกตุและจดจำ เรียนรู้เรื่อง 'ยุงลาย'
🦟 ฝึกการเขียนและสะกดคำภาษาไทย
🦟 ฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สื่อออกมาเป็นรูปภาพได้
🦟 ฝึกการสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราวรูปที่วาดตามความเข้าใจของตนเองได้
🦟 ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการใช้ดินสอ และสี
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

by Eliora on Jun 28, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง