กิจกรรมกับครอบครัว
วันนี้พา ทำกิจกรรมปกติค่ะ บ้านเรียนลมเลยเจย ถอนกล้านาโยน
เรียนรู้ กับกิจกรรม ขั้นการทำนา
นาโยนกล้า น้องเบนชอบ ขอเข้าร่วมด้วย
ได้ออกกำลัง  ได้รู้ เรื่องถอนกล้า
 
 

by แหวนทอง on Aug 13, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page