ไปลอยกระทงกัน
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ปีนี้คนออกใสลอยกระทงกันเยอะมากคุณพ่อเลยขับรถวนมาถึงสะพานแม่ข่า ซึ่งมีที่จอดรถและจัดงานลอยกระทง ปุณณ์ชอบมากเพราะที่นี่มีที่สไลด์เดอร์ให้นำกระทงลงไปลอย