กิจกรรมเล่นถอนกล้าค่ะ
น้องเบนเรียนรู้วีธีถอนกล้า
วีถีเกษตรอินทรีย์ของครอบครัว
น้องเบน ขอช่วยถอนกล้าค่ะ
พูดคุยกัน ได้เล่นบอกอยากเก็บภาพ
 

by แหวนทอง on Aug 13, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page