เห็ดโคน
เป็นทักษะการใช้ชีวิต วันน้องเบนซ์เก็บเห็ด โคนในสวนค่ะ มาทำกับข้าว
เห็ดโคนเกิดจากปลวก และเชื้อราได้พึ่งพาอาศัยกัน ร่วมทั้งเชื้อราหลายชนิด
และเห็ดโคนด้วย ซึ่งมีความสัมพันธุ์กัน
ช่วงนี้ฝนตกอากาศชื้น เกิดเชื้อรา เห็ดออกตามธรรมชาติให้ได้ชิมกัน
 

by แหวนทอง on Aug 14, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page