อริยะฝึกเขียน ข.ไข่
อริยะฝึกเขียน ข.ไข่
หลังจากทานข้าวเช้าก็มาเริ่มเรียนพร้อมกับพี่ยาใจวันนี้อริยะฝึกเขียนข.ไข่เอง