บทความ

Unnop
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

by Unnop on Jun 08, 2012

สำหรับผู้ที่สนใจจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนนะคะ ดาวน์โหลดเอกสารไปอ่านได้เลยค่ะ[break]

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง