กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
สำหรับผู้ที่สนใจจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนนะคะ ดาวน์โหลดเอกสารไปอ่านได้เลยค่ะ[break]

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554