กิจกรรมเกษตรอินทรีย์(12/ มิ. ย/63)
หลังจากทำกิจวัตรประจำวันเสร็จเรียบร้อยก็ไปรดน้ำผัก ต่อด้วยท่องก. ไก่,ABC,สระ, วรรณยุกต์,นับเลข, ท่องสี, วันเดือนปี
-กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
 วันนี้ช่วยพ่อเอาดินใส่ถุง เพื่อจะปลูกพริก มะเขือ  และถอนหญ้าในแปลงผัก รดน้ำผัก และช่วยแม่เก็บถั่วฝักยาวไปทำอาหาร
- ตอนบ่ายนอนกลางวัน
- กิจกรรมเสรี วันนี้เล่นปั้นดิน ก่อกองทรายเล่นไล่จับกับน้องชาย 
- ตอนเย็น รดน้ำผัก ไปปั่นจักรยานออกกำลักายกับครอบครัว อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็น ดูการ์ตูน+ สารคดี สวดมนต์ ไหว้พระ แปรงฟัน เข้านอน