ร้อยลูกปัดทำสร้อยแขน
กิจกรรมศิลปะ
วันนี้พี่โฟกัสมีกิจกรรมศิลปะคือร้อยลูกปัดเป็นสร้อยคอและสร้อยแขน และแหวน พี่โฟกัสตั้งใจมากที่จะออกแบบและร้อยสร้อยแขนสร้อยคอและแหวนให้ออกมาให้สวยๆ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เป็น การพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านสติปัญญา