เป็นอะไร ที่ยอดเยี่ยม
น้องพาไปรวมกิจกรรม ควายไถนา
กิจกรรมควายไถนาจัดขึ้น ที่บ้านน้ำแพร่
เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ 
และอนุรักษ์ควายพันธุ์ของไทย
มีกิจกรรมให้เด็ก
น้องเบนซ์ชอบมาก ถึงกับเอยออกมาว่ามันยอดมากๆ ที่ลูกได้จับมือกับเพื่อนๆแล้วเดิน
กลางทุ่งนา ลูกมีความสุขค่ะ
ในวีถีเกษตรอินทรีย์