พยากรณ์อากาศ โดยพ็อตเตอร์ และเพื่อน
อันนี้คุณครูที่ห้องให้ทำ แล้วครูอัดวีดีโอส่งมาให้ เป็นงานของเด็ก ในห้องค่ะ

ดูที่นี่ พยากรณ์อากาศ


[break]