กิจกรรมไอคิวเด็ก
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟมมีกิจกรรมทำแบบฝึกหัดไอคิวเด็ก โดยทำตามโจทย์โดยจดให้กากบาททับภาพทำคำสั่งว่าผลไม้แต่ละชนิดมีสีอะไร
เป็นการฝึกการสังเกตุ เพิ่มสติปัญญา พัฒนาไหวพริบ ของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และความคิดและด้านสติปัญญา