เรียนรู้สระ
ฝึกท่องสระ21รูป32เสียง
พี่โฟกัสฝึกท่องสระซึ่งเป็นกิจกรรมท่องประจำวัน