เรียนคำศัพท์จำแนกเลขาคณิต
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วันนี้ให้อามาสอนเรื่องคำศัพท์จำแนกเลขาคณิต
ให้สอนอ่านออกเสียงแล้วเขียนคำศัพท์แล้วทำกิจกรรมระบายสีรูปทรงเลขสคณิต
และจำแนกรูปทรงเลขาคณิต
ผลลัพธ์ที่ได้ 
-ได้รู้คำศัพท์ 
-ได้สังเกตการแยกสิ่งของ
-ได้รู้จักแยกแยะ
-ได้สมาธิจากการเรียน

by ชลันธร on Feb 20, 2024

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง