กิจกรรมไปนากับพ่อ
หนูไปนากับพ่อได้เห็นอะไรบ้าง
กิจกรรมกับครอบค่ะ 
ไปนา กลับมาน้องเบนฝึกเขียนประโยค
ง่ายๆ