บวกเลขจากไม้ไอติม
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรมนี้แพนเตอร์ออกแบบเองครับ
กิจกรรม : บวกเลขจากไม้ไอติม
 
เป้าหมาย : มีความสามารถในการคิดรวบยอด มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 
ผลที่ได้รับ 
  1. สร้างกิจกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
  2. สามารถบวกเลขได้ถูกต้อง
  3. มีความสุขและสนุกสนานในการทำกิจกรรม
  4. รู้จักหาสิ่งของรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้
  5. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และภูมิใจในตนเอง

พัฒนาการด้านสติปัญญา


by Suchada on Feb 23, 2024

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง