รวมหลักสูตรของโรงเรียนโฮมสคูลออนไลน์ต่างประเทศ
ซึ่งเมื่อเรียบจบสามารถเทียบวุฒิ หรือสมัครวิทยาลัยนานาชาติ/มหาวิทาลัยในต่างประเทศได้
Grace inter. school Bangna
https://www.grace.ac.th/
 
Laurel Springs School
http://laurelsprings.com
 
Christian Academy School
https://www.robinsoncurriculum.com/
 
 
 
Home Life Academy
www.homelifeacademy.com
 
Virtual Academy
http://www.oakmeadow.com/
 
 
Keystone National Highschool
https://www.keystoneschoolonline.com/