บังเอิญเปิดภาพเก่าดู ศีลเห็นภาพวาดไลน์ สติกเกอร์อันเก่าที่

บังเอิญเปิดภาพเก่าดู ศีลเห็นภาพวาดไลน์ สติกเกอร์อันเก่าที่เคยวาดไว้ เลยบอกแม่ ว่าอยากวาดอีก ไม่ได้วาดนานมาก

รอบนี้วาดนาน 2 ชม. ได้มา13 ภาพ ถามแม่ วาดแล้วทำอะไรได้บ้าง.แม่บอก ทำสติกเกอร์แปะเล่นได้ ทำไลน์สติกเกอร์ได้ ศีลบอกแม่ทำให้หน่อย อยากได้ 2 แบบเลย

วาดจากความทรงจำทุกภาพ ไม่ได้มีแบบ บอกได้ว่า อยู่ตอนไหน ชื่ออะไร เรื่องราวเป็นแบบไหน กลุ่มสุนทรียะ