ผลงานการต่อเลโก้ของอาเหลียง วันนี้ทำเป็นแบบฟันเฟือง โดยใช้ล

ผลงานการต่อเลโก้ของอาเหลียง

วันนี้ทำเป็นแบบฟันเฟือง โดยใช้ล้อ

เมื่อหมุนล้อนึง ล้อที่เหลือจะหมุนตาม

3 กันยายน 2563