พี่โฟกัสตากผ้าช่วยแม่ค่ะ
กิจกรรมงานบ้าน
พี่โฟกัสตากผ้าช่วยแม่ค่ะ ทุกครั้งที่แม่ซักผ้าพี่โฟกัสก็จะมาช่วยแม่ตากผ้าแขวนผ้าแล้วก็เก็บผ้าเป็นประจำ