พี่โฟกัสฝึกท่องพิน-อิน
กิจกรรมภาษาจีน
กิจกรรมเรียนรู้วันนี้พี่โฟกัสฝึกท่องพิน-อิน เช่น เปอ เพอ เมอ เป็นกิจกรรมเรียนรู้ที่พี่โฟกัสสนใจเพราะมักไปเรียนรู้ที่สถานธรรม ซึ่งเป็นคำเรียนรู้ง่ายๆเป็นทักษะการพูดเบื้องต้นเช่น หนีห่าว เจ้าอัน เซี่ยๆ