สำรวจบริเวณบ้าน​ บริเวณบ่อปลาหางนกยูง​ กำจัดน้ำขังต่างๆกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
-เดินออกกำลังกาย
-ฝึกการ​สังเกต​
-เรียนรู้วิธีกำจัดยุง