เดินทางไปส่งของกับแม่ช่วงเช้า
ช่วงคุณแม่ถือสิ่งของเล็กๆน้อย
เรียนรู้การเข้าสังคม​ ฝึกความอดทนในการเดินเท้า​ 
ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่​ มีขึ้นสะพานลอย​ ข้ามถนน​ รู้จักสัญญานไฟจราจร