บทบาท(ไม่)สมมติ เพราะทำจริงๆ เลย 😁 ไม้จริง ตะปูจริง ค้อนจร

บทบาท(ไม่)สมมติ เพราะทำจริงๆ เลย 😁

ไม้จริง ตะปูจริง ค้อนจริง

ไปหาปู่ที่ทำงาน ขอเรียนงานช่างบ้างครับ

การทำงานของมือและตาต้องประสานกัน เล็งให้ดีๆ ค้อนตอกลงบนตะปู ต้องตรง เบี้ยวตะปูมีงอ และต้องระวังมือด้วย

6 กันยายน 2563