อาเหลียงเรียนว่ายน้ำกับครูรินที่สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติเทศบาล

อาเหลียงเรียนว่ายน้ำกับครูรินที่สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลโคกสำโรง

✅วันนี้เริ่มฝึกหมุนมือ และกล้าลงสระใหญ่(ดีกว่ารอบก่อนๆ เพราะยังกลัว ที่ขาไม่ถึง) ✅ว่ายได้ไกลขึ้นเรื่อยๆ

9 กันยายน 2563