พี่โฟกัสเขียนชื่อ-นามสกุลและชื่อเล่นค่ะ
กิจกรรมฝึกเขียนหนังสือ
เย็นนี้นี้หลังจากรับประทานอาหารเย็น เสร็จที่โฟกัสก็มาที่กระดานมาก็เขียนชื่อ-นามสกุลชื่อเล่นของตนเองควรจากที่เคยเรียนมา