เด็กๆพากันเล่นขายของ
กิจกรรมกลางแจ้ง
เด็กๆพากันเล่นสมมุติขายของทำอาหารและขนมต่างๆ