เต้นเพลงช้างและเพลงฝนเทลงมา
กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ
วันนี้เด็กๆพากันเต้นประกอบเพลง เต้นเพลงช้างและเพลงฝนเทลงมาอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน

by ศรีไพร on Sep 13, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page