ปั่นจักรยานไปเขื่อนห้วยทราย
กิจกรรมนอกสถานที่
วันนี้เดอะแก๊งค์จักรยานพากันปั่นจักรยานออกกำลังกายไปเขื่อนห้วยทราย ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทรายทองหมู่ 7 ตำบลเขื่อนผากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านเรียนทักข์อิทธิพร กิจกรรมปั่นจักรยานวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เขื่อน และได้ออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่สร้างพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาซึ่งครบทั้ง 4 ด้าน