เด็กๆรวมแก๊งปั่นจักรยานออกกำลังกาย
กิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนอิทธิพรมารวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน มีกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย เด็กๆพากันปั่นจักรยานไปรอบๆบริเวณบ้านและถนนหน้าบ้านกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมวันนี้นอกจากได้ทำกิจกรรมรวมกลุ่มอย่างสนุกสนานได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจและ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา